Grunt

Przeciwoblodzeniowe systemy (instalacje) gruntowe: podjazdów, chodników, ramp i schodów

Gruntowe systemy przeciwoblodzeniowe składają się z kabli grzejnych (HCP), termostatów (Viaterm 500) wraz z gruntowymi czujnikami wilgoci i innymi drobnymi akcesoriami instalacyjnymi.

Stosuje się je do usuwania śniegu i lodu z podjazdów samochodowych, schodów, chodników, mostów i innych tego typu konstrukcji.

Na obszarze, pod którym zainstalowano elektryczny system grzewczy (grzejny) nie występuje śnieg i oblodzenie. Zapobiega on niszczeniu nawierzchni i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków spowodowanych jej śliskością. Zalecana moc grzewcza (na terenie Polski) to 250 – 400W/m2.

Proponowany zestaw gruntowego systemu przeciwoblodzeniowego

Przykłady konfiguracji termostatu Viaterm 500:

Termostat Viaterm 500 z jednym gruntowym czujnikiem wilgoci.

Termostat Viaterm 500 z dwoma gruntowymi czujnikami wilgoci.

Termostat Viaterm 500 z ryn-nowym i gruntowym czujnikiem wilgoci.

 

Przykłady zastosowań gruntowych instalacji przeciwoblodzeniowych: