Przeciwoblodzeniowe systemy grzewcze

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe (zabezpieczenie dachów, rynien, podjazdów, chodników, ramp, schodów itp.)

  Systemy ogrzewania przeciwoblodzeniowego (przeciwoblodzeniowe systemy grzewcze) są coraz popularniejsze i coraz częściej stosowane zarówno przez firmy i przedsiębiorstwa jak i osoby prywatne. Związane jest to z dość dużymi w obecnym czasie wahaniami temperatury w okresie zimowym oraz relatywnym spadkiem cen na materiały (przewody i kable grzejne) i urządzenia sterujące (termostaty i regulatory temperatury) używane w tych systemach.

Projektowane i produkowane przez naszą firmę systemy grzewcze są oparte przede wszystkim na przewodach grzejnych (kablach grzejnych) HCP, produkowanych na bazie kabli grzejnych renomowanej w świecie firmy Nexans, oraz termostatach i regulatorach temperatury (Viaterm 2k2, Viaterm 340, Viaterm 500) produkowanych przez firmę POLCONTACT.

W dziale tym opiszemy:

  1. Instalacje przeciwoblodzeniowe dachowe: w rynnach, rurach spustowych.

    grzanie dachów grzanie rynien

  1. Instalacje przeciwoblodzeniowe gruntowe: podjazdów, chodników, ramp, schodów.

    ogrzewanie chodników ogrzewanie schodów