Przewody grzejne samoregulujące ESR

Zastosowanie kabla samoregulującego optymalizuje zużycie energii oraz zmniejsza nakłady na robociznę związaną z montażem. Instalacja przewodu ESR jest bardzo łatwa i można ją wykonać bez specjalistycznych narzędzi (np. w puszcze instalacyjnej – zalecamy używanie praski ręcznej do wykonania połączeń z przewodem zasilającym). Konstrukcja kabla samoregulującego typu ESR zapewnia długą i niezawodną pracę. Kabel jest ekranowany taśmą aluminiową oraz specjalną linką służącą do połączenia z zaciskiem (przewodem) PE.

Osłona zewnętrzna wykonana jest z poliolefiny a dzięki dodatkowi węgla jest uodporniona na działanie promieni UV. Podkreślić trzeba, że utrzymywanie właściwej temperatury na całej długości kabla eliminuje ryzyko przegrzania i przepalenia przewodów w miejscach, w których się stykają lub krzyżują ze sobą.

Samoregulujący kabel grzewczy zmienia swój wydatek ciepła w zależności od temperatury otoczenia. Ilość ciepła wydzielana w elemencie grzewczym rośnie wraz ze spadkiem temperatury, (czyli: im cieplej, tym kabel słabiej grzeje), dlatego kabel samoregulujący bywa nazywany kablem inteligentnym. Do instalacji przeciwoblodzeniowych na dachach, w rynnach i rurach spustowych możemy stosować kabel samoregulujący typu ESR – 30 o mocy 30 W/m w temperaturze 10°C (36 W/m w 0°C) a do instalacji przeciwmrozowych (np. rurociągi wodne) stosujemy kabel ESR – 15 o mocy 15 W/m w 5°C (12 W/m w 10°C). Kabel o mocy 40 W/m ma zastosowanie w miejscach gdzie wymagany jest większy wydatek energetyczny na przykład spusty substancji łatwo krzepliwych, klapy zasypowe, zawory wodociągowe itp.

Do zabezpieczenia obwodu elektrycznego z kablami grzejnymi samoregulującymi należy stosować
zabezpieczenia zwłoczne, zalecana jest charakterystyka C lub D w zależności od warunków pracy kabla.

W tabeli podane są wartości bezpiecznika dla maksymalnej długości kabla.

Rodzaj

ESR-15

ESR -30

ESR -40

Przekrój [mm²]

0,57

1,23

1,23

Wymiary [mm]

5,8 × 8,3

5,3 × 15,6

5,3 × 15,6

Dł. maks. [m]

100 m

120 m

100 m

Temperatura powierzchniowa maks. [°C] bez napięcia

80

80

80

pod napięciem

65

65

65

Napięcie zasilania [V]

230

230

230

Bezpiecznik dla maks. dł. kabla

(Wyłącznik krzywa D)

16 A

32 A

32 A

 

Wykres przedstawia zależność mocy kabla od jego temperatury.

 

W zastosowaniach przeciwmrozowych instalacja grzewcza powinna być włączana już przy dodatniej
temperaturze np. +3°C, aby kabel nie był załączany przy silnych mrozach, gdyż grozi to udarem prądowym. Załączenie kabla przy silnym mrozie może spowodować zadziałanie bezpieczników wywołane dużym prądem rozruchowym, dlatego przy silnym mrozie kabel powinien już pracować i być rozgrzany.

Przytaczane moce znamionowe odnoszą się do przewodów suchych. Przewody mokre mają zdecydowanie większe możliwości oddania ciepła, więc ich moc może wzrosnąć nawet dwukrotnie.

 

 

 

 

ESR15

ESR 15

 

ESR30

ESR 30, ESR 40

Zastosowanie:
Samoregulujące taśmy grzejne typu ESR przeznaczone są do:
ochrony rurociągów wodnych przed zamarzaniem,
zabezpieczenia rynien i rur spustowych przed oblodzeniem
podgrzewania ciepłej wody użytkowej w instalacjach domowych,
podtrzymywanie temperatury ciepłej wody obiegowej w instalacjach rozległych (bez użycia pompy obiegowej),
podgrzewanie wody do picia kablem ESR umieszczonym wewnątrz rurociągu,
ochrona instalacji tryskaczowych przed zamrożeniem
podgrzewanie i utrzymywanie temperatury rurociągów i zbiorników w instalacjach przemysłowych.

Zalety:
łatwość i szybkość użycia.
przycinanie na wymiar w miejscu instalowania.
zmienna moc chroniąca przed przegrzaniem.
zróżnicowanie zakresów pracy kabli ESR umożliwia różnorodne zastosowania w szerokim zakresie temperatur.
możliwość doboru powłoki kabla do środowiska pracy.
możliwość dezynfekcji (70°C) instalacji ciepłej wody.
dyspozycyjność magazynowa – przechowanie taśmy na szpulach.
możliwość wykorzystania systemu zestawów połączeniowych do wykonywania szybkich i pewnych połączeń.