Przewody grzejne stałooporowe – HCP

HCP-12
Kable serii HCP produkowane przez firmę POLCONTACT są wykonane na bazie najwyższej jakości kabli Norweskiej firmy NEXANS. Niniejsza Strona poświęcona jest parametrom technicznym tych kabli. Jeśli chcesz kupić – przejdź do strony sklepu: www.sklep.polcontact.pl
NEXANS to marka doskonale znana w branży kabli energetycznych również w Polsce. Firma ta posiada wieloletnie tradycje i doświadczenie sięgające początków XX wieku (od 1915 r.).
Produkowane przez NEXANS kable energetyczne w tym również kable grzejne produkowane są z zachowaniem standardów najwyższej jakości. Firma NEXANS spełnia wymagania normy międzynarodowej IEC 60800 oraz surowe wymagania dotyczące wytrzymałości termicznej i trwałości. przeprowadza m.in. przyśpieszone testy zużycia. Dotyczy to zarówno produkowanych kabli jak i surowców oraz półproduktów. Oczywiście wyroby firmy NEXANS spełniają wymagania dyrektywy europejskiej Oznaczenie CE.

Izolacja elektryczna przewodu grzejnego HCP

Izolatorem kabla jest powłoka składająca się z dwóch warstw: warstwa zewnętrzna wykonana z PCV, oraz warstwa wewnętrzna wykonana z usieciowanego polietylenu XLPE o grubości 0,7mm, który zapewnia najlepsze właściwości izolacyjne: XLPE izoluje od napięć do 50 000V/mm. Sam kabel zatem wytrzymuje napięcie do 35 000V/mm. XLPE jest szeroko stosowanym izolatorem kabli wysokiego napięcia.
Sama żyła grzejna jest dodatkowo osłonięta elektryczną izolacją wewnętrzną.

Innowacyjny dodatkowy ekran ochronny

Kable HCP wyposażone są w aluminiowy ekran ochronny, którego głównym zadaniem jest ochrona przeciwporażeniowa. Poza tym, ekran ten stanowiąc metalową izolację kabla grzejnego jest 100%‑ową ochroną przeciwwilgociową. Wilgoć bowiem może przedostawać się w śladowych ilościach nawet przez PCV, ale przez metalową barierę nie przedostanie się nigdy.
Ekran izolacyjny charakteryzuje się szeregiem zalet:

 • zapewnia znakomite właściwości ułatwiające montaż i demontaż,
 • daje 100% ochronę przed wnikaniem wilgoci,
 • doskonała ochrona przed porażeniem prądem,
 • znacznie wyższa odporność na uszkodzenia mechaniczne, oraz trwałość.

PrzekrójHCP

Ekran ma postać aluminiowej taśmy o grubości 0,2mm. Taśma otacza kabel na całej jego długości i również na całej długości łączy się z przewodem uziemiającym stanowiąc idealną ochronę przeciwporażeniową.

Trwałość

Kable HCP są bardzo trwałe, a instalacje zaprojektowane z ich udziałem istnieją i funkcjonują wiele lat. Ciekawostką jest, że kable, które NEXANS projektował, produkował i instalował w Norwegii latach 30-stych były wciąż w użyciu w latach 90-tych! Kable HCP oferują zatem przynajmniej 60-letni czas eksploatacji.

Bezpieczeństwo

Jako kabel, który jest instalowany w betonie – jest bezpieczny w użytkowaniu: nie ma możliwości oparzenia się, czy wywołania
pożaru – nawet w bezpośrednim kontakcie z substancją łatwopalną. Wysokiej jakości ekran pokrywa w 100% obwód kabla. Ekran ten odprowadzi do ziemi każdy niewłaściwy prąd, nawet w przypadku uszkodzenia kabla ostrym, metalowym przedmiotem. Izolacja kabla wykonana jest m.in. z materiału XLPE o wytrzymałości 50000V/mm2.

Najlepsze materiały

Udowodniono, że stopy miedzi, chromu i niklu są najlepszymi materiałami jakie można wykorzystać do produkcji przewodów oporowych kabli grzejnych.

 • Tolerancja temperatury wyższa niż 2000OC
 • Niski wpływ temperatury na oporność
 • Stałe wyjście
 • Brak zwiększonych przepływów przy rozruchu

Wykres poniżej obrazuje zmiany rezystancji w stosunku do temperatury przewodu. Jak widać wpływ temperatury na oporność jest znikomy.

Zależność rezystancji od temperatury HCP

Zastosowania przewodów grzejnych HCP

W zależności od potrzeb stosuje się przewody grzejne stałooporowe o różnej mocy liniowej i różnej rezystancji. Również zasilanie przewodów może być różne (w zależności od potrzeb) aż do 400V.

Rozpatrzmy najpierw zastosowanie przewodów grzejnych w budynkach mieszkalnych do ogrzewania podłogowego:

 • Do ogrzewania podłóg drewnianych stosujemy przewody HCP-10 (o mocy liniowej 10W/m)
 • Przy podłogach o innym rodzaju wykonania (podłogach kamiennych lub betonowych – również z wykończeniem drewnianym) stosujemy przewody HCP-18 lub HCP-25 (odpowiednio 18W/m i 25W/m)

Następnym jest zastosowanie przemysłowe, które możemy rozpatrywać łącznie z zastosowaniem specjalnym:

 • Przy ogrzewaniu podłoża chłodni i mroźni maja zastosowanie przewody HCP-10
 • Do instalacji zewnętrznych w systemach przeciwoblodzeniowych dachów, rynien i rur spustowych stosujemy przewody HCP-25 (25W/m)
 • Przy instalacjach gruntowych w piasku, ziemi oraz asfalcie stosujemy przewody HCP-30 (30W/m).
 • Instalacje zewnętrzne w betonie obsługujemy kablami HCP-35 (35W/m)
 • Całą gamę przewodów grzejnych HCP stosujemy przy ogrzewaniu rurociągów, zbiorników, instalacji specjalnych – wymagają one indywidualnego podejścia i dokładnego projektu.